O firmě

Propan Butan Servis a.s. je  servisní firma zaměřená na oblast periodických zkoušek, montáž a opravy nádob na plyny do objemu 150 litrů včetně jejich povrchových úprav.

Společnost Propan Butan Servis a.s. byla založena jako nástupní organizace PB servis s.r.o.. Po dobu svého působení společnost trvale investuje do obnovy technologických zařízení, výrobních prostor a do zlepšení pracovního prostředí.

Kvalita služeb je garantována dlouholetými zkušenostmi v oboru a referencemi na trhu České a Slovenské republiky. Od roku 2003 jsme držitelem „Certifikátu Systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001“ a Zkušební místo pro ADR.

Projekt spolufinancovaný EU – Pořízení nové, moderní vypalovací pece, která je klíčovým místem výrobního procesu.

V souvislosti s pořízením nové pece došlo k zvětšení pracovního prostoru stávající haly vybudováním přístavku pro novou pec. Výsledkem bylo zvýšení kvality nanášené barvy, výrazné zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance a redukce spalin z procesu vypalování barvy.

Projekt SFŽP – Výzva č.7/2018 – Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snožení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachů – v rámci tohoto projektu byly naistalovány technologie studené plazmy, které redukují emise pachových látek.