Technologie oprav

Veškeré opravy a údržba lahví včetně periodických inspekcí je prováděna v souladu s platnými právními předpisy, zejména s EN 1440, dohodou ADR/RID, nařízení vlády č. 42 / 2003 Sb., v souladu se směrnicí EN 1999/36/EC.

Propan Butan Servis a.s. má zavedený systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001 : 2016. TÜV SUD pro následující obory činností: Periodické zkoušky, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, údržba a znehodnocování PB lahví.

Od roku 2003 pracujeme pod odborným dohledem TÜV SUD  na základě  „Smlouvy o kontrolní činnosti“.  Od 2004 (vstup do EU) jsme oprávněni formou ražby u každé lahve uvádět číslo notifikované osoby. Toto opatření včetně řady dalších  trvale zajišťuje tu nejvyšší odbornou úroveň podmínek oprav PB lahví.

Opravna zajišťuje opravy následujících druhů lahví:

 • LA – 0,38 kg
 • LA – 1 kg
 • LA – 2 kg
 • LA – 5 kg
 • LA – 10 kg
 • LA – 33 kg

Lahve, které z jakýchkoliv důvodů nesplňují dle EN 1440 podmínky dalšího užívání, jsou vyřazeny a následně slisovány. O provedené likvidaci se pořídí zápis, který je zaslán příslušnému vlastníkovi lahví.

Oprava lahve se skládá z těchto hlavních operací:

 • odstranění zbytku plynu (tekutá nebo plynná fáze)
 • odstranění výstroje
 • výplach lahve vodou a stlačeným vzduchem (odstranění neodpařitelných zbytků uhlovodíků a veškerých nečistot)
 • vyrovnání patek a límců na rovnací stolici, případě ručně
 • opravy utržených svárů u límce a patky
 • odstranění původních nátěrů a rzi otryskáním až na kov
 • provedení tlakové zkoušky
 • provedení důkladné vnější i vnitřní prohlídky se zřetelem na korozi, trhliny, kazy, deformace a jiné závady
 • kontrola značení a hmotnosti lahve
 • po úspěšné periodické zkoušce vyražení značky (přidělena dozorčím orgánem), datumu, případně  hmotnosti, včetně zapsání do evidenční karty
 • provedení nového nátěru v odstínu a druhu dle požadavku zákazníka,
  buď rozpouštědlovou alkydovou barvou nebo práškovou technologií
 • provedení dodatkového značení včetně nástřiku firemního znaku či nápisu podle požadavku zákazníka (nástřik, sítotisk, tampónový tisk)
 • provedení montáže ventilu na láhev (síla dotažení je automaticky kontrolována čidlem)
 • kontrola těsnosti lahve
 • kontrola ventilu při zkušebním pneumatickém přetlaku 

Oprava ventilu se skládá z těchto hlavních operací:

 • vnější kontrola ventilu se zaměřením na jeho mechanické poškození, zejména závitu
 • v případě neopravitelných vad jeho výměna za nový
 • kontrola kuželky (v případě poškození nebo opotřebování sedlového PAD těsnění nebo jiného poškození, výměna kuželky za novou)
 • výměna pryžových těsnění
 • promazání veškerých dílů tukem
 • kompletní smontování ventilu a kontrola jeho mechanické funkčnosti
 • provedení tlakové zkoušky
 • zaplombování ventilu, vyražení přidělené značky na ventil, datum zkoušky a značky pracovníka, který prováděl zkoušku.

Sortiment lahví

Nosnými typy lahví jsou lahve na Propan Butan o velikosti náplně:

 • LA – 5 kg
 • LA – 10 kg
 • LA – 33 kg

Tyto lahve v základním provedení jsou plněny našimi odběrateli Propan Butanem pro odběr plynné fáze. Lahve velikosti náplně 10 kg se rovněž na přání zákazníka vybavují ventilem s trubičkou pro odběr plynu v tekuté fázi v horizontální poloze, určeno pro pohon motorů vozíků apod.
Každá lahev je zřetelně označena na svém límci ražbou provedené kontroly a datumem kontroly následné.

Ventily repasované naší společností jsou zaplombované včetně ražby data a naší značky.

Lahve bez platných revizních lhůt a lahve s poškozením tvaru (nádoby, patky nebo límce) nesmějí být dále plněny a používány.