Sortiment láhví

Sortiment láhví

Nosnými typy lahví jsou lahve na Propan Butan o velikosti náplně:

Tyto lahve v základním provedení jsou plněny našimi odběrateli Propan Butanem pro odběr plynné fáze. Lahve velikosti náplně 10 kg se rovněž na přání zákazníka vybavují ventilem s trubičkou pro odběr plynu v tekuté fázi v ležaté poloze. Určeno pro pohon motorů vozíků apod.
Každá lahev je zřetelně označena na svém límci ražbou provedené kontroly a datumem kontroly následné.

Ventily repasované naší společností jsou zaplombované včetně ražby naší značky a datumu.

Lahve bez platných revizních lhůt a dále láhve s poškozením tvaru(nádoby, patky nebo límce) nesmějí být dále plněny a používány